X

SĄLYGOS

Laimėtojai

 

  • Vytautė – Hot Wheels rinkinys „Spalvotos lentelės“
  • Matas – Hot Wheels rinkinys „Spalvotos lentelės“
  • Mantas – Hot Wheels rinkinys „Spalvotos lentelės“
  • Daniel – Hot Wheels rinkinys „Spalvotos lentelės“
  • Dominykas – Hot Wheels trasa „Padanga“
  • Emilija – Hot Wheels trasa „Padanga“
  • Karolis – Hot Wheels trasa „Padanga“
  • Gediminas – Hot Wheels trasa „Padanga“
  • Domas – Hot Wheels trasa „Padanga“
  • Renata – Hot Wheels trasa „Padanga“

 

 

 

Žaidimo „Kurk savo lenktynių miestą ir laimėk prizų!“ rengimo sąlygos:

 

 

1. Žaidimo organizatorius:

 

1.1. Žaidimo organizatorius yra UAB „Rimonne Baltic“, įmonės kodas 111712637, buveinės adresas: Draugystės g.19, 6 blokas, 2 a., Kaunas (toliau tekste – organizatorius).

 

 

2. Žaidimo tikslas ir periodas:

 

2.1. Žaidimo tikslas – viešinti, populiarinti „Hot Wheels“ prekės ženklą ir jo produktų asortimentą.

 

2.2. Žaidimas vyksta nuo 2020 m. spalio 12 d. (pirmoji registracijos diena) iki 2020 m. lapkričio 12 d. (paskutinė registracijos diena).

 

 

3. Žaidimo dalyviai ir tinkamumas:

 

3.1. Žaidime turi teisę dalyvauti visi fiziniai asmenys (asmenys, jaunesni nei 18 metų, gali dalyvauti žaidime ir laimėti prizą tik esant tėvų ir (arba) globėjų rašytiniam sutikimui arba dalyvaujant tėvams ir (arba) globėjams) ir žaidimo laikotarpiu įsigiję bet kurį „Hot Wheels“ prekės ženklo, „Mattel“ gamintojo, produktą, parduodamų Lietuvos Respublikos teritorijoje, bei užsiregistravę žaidimui šių taisyklių 5 punkte nurodytu būdu.

 

3.2. Žaidimo dalyviai negali turėti glaudžių ryšių su UAB „Rimonne Baltic“ darbuotojais bei jų šeimų nariais.

 

3.3. Organizatorius pasilieka teisę savo nuožiūra pašalinti tuos žaidimo dalyvius, kurie, jo manymu, neatitinka šių sąlygų ir trukdė sąžiningai dalyvauti šiame žaidime.

 

Užsiregistravęs žaidime šiose taisyklėse nurodytu būdu, žaidimo dalyvis prisiima visą atsakomybę už informacijos teisingumą, tikslumą, aiškumą ir klaidas įvedant informaciją.

 

Neteisingai ar nepilnai užregistruoti duomenys nagrinėjami nebus, o juos pateikęs asmuo bus šalinamas iš žaidimo dalyvių sąrašo.

 

3.4. Organizatorius nepriims žaidimo dalyvių įrašų, kurie:

 

a) automatiškai sugeneruojami kompiuteriu

 

b) užpildo neįgaliotos trečiosios šalys

 

c) yra neįskaitomi, pakeisti, rekonstruoti ar modifikuoti, suklastoti

 

d) yra fotokopijos, o ne originalai arba

 

e) yra neišsamūs.

 

 

 4. Dalyvavimo sąlygos:

 

4.1. Asmenys, norintys dalyvauti žaidime ir laimėti žaidimo prizų, privalo atitikti šių taisyklių 3 punkte aptartas sąlygas ir žaidimo metu įkelti „Hot Wheels“ prekės ženklo, „Mattel“ gamintojo, produktų nuotrauką ar vaizdo įrašą.

 

1.Žaidimo dalyvis turi išsirinkti, ar į „Hot Wheels miestas“, ar į „Hot Wheels Track Builder“ pasaulį įkelia savo nuotrauką arba vaizdo įrašą internetinėje svetainėje www.hotwheels.lt.

 

2.Žaidimo dalyvis balsuoja už nuotraukas, vaizdo įrašus.

 

3. Daugiausiai surinkę balsų laimi prizų.

 

4.2. Žaidimo dalyvis atlikdamas registraciją turi nurodyti šiuos duomenis:

 

• vardą

 

• pavardę

 

• el.pašto adresą

 

• Įkelti savo nuotrauką į www.hotwheels.lt arba nurodyti „YouTube“ vaizdo įrašo nuorodą, kurį jis/ji įkėlė „YouTube“ platformoje.

 

• Dalyvis, norintis dalyvauti žaidime ir atitinkantis visas registracijos sąlygas, taip pat turi patvirtinti, jog yra perskaitęs ir sutinka su žaidimo taisyklėmis bei asmens duomenų tvarkymo sąlygomis.

 

4.3. Kiekvienas žaidimo dalyvis gali balsuoti tiek kartų, kiek tik norima, bet tik vieną kartą už kiekvieną įrašą.

 

4.4. Kiekvienas žaidimo dalyvis gali kartą dalyvauti kiekviename pasaulyje“ Hot Wheels miestas“ ar/ir „Hot Wheels Track Builder”.

 

Žaidimo dalyvis pateikdamas atvaizdą galerijoje, suteikia UAB „Rimonne Baltic“ visišką visų įrašų nuosavybės teisę, taip pat visišką sutikimą tokių įrašų naudojimo kontrolę.

 

Registruodamasis dalyvis automatiškai išreiškia savo sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų naudojami žaidimo tikslais (registracijų kaupimas, laimėtojų nustatymas, prizų išdavimas) ir suteikti žaidimo organizatoriui. Žaidimo dalyvių pateikta su dalyvavimu žaidime susijusi informacija ir asmeniniai duomenys apibendrinami, apdorojami ir saugomi pagal Lietuvos Respublikos įstatymų ir norminių aktų reikalavimus dėl asmens duomenų apsaugos.

 

 

5. Žaidimo prizų fondas ir prizų atsiėmimas:

• Žaidimas „Piešimas ore“ 10 vnt.

 

• Hot Wheels rinkinys „Spalvotos lentelės“ 10 vnt.

 

• Hot wheels trasa „Padanga“ 10 vnt.

 

5.1. Prizų atsiėmimas:

 

Su laimėtojais bus susisiekta asmeniškai per 3 darbo dienas nurodytais kontaktiniais duomenimis.

 

Nepateikus prizo atsiėmimui reikalingų duomenų iki nurodyto termino pabaigos, laimėtojas netenka teisės į prizą ir jis lieka žaidimo organizatoriaus nuosavybėje. Papildoma informacija teikiama telefonu +370 37 20 70 26 arba +370 682 04746.

 

5.2. Jei žaidimo laimėtojas yra nepilnametis, pateikti už jį duomenis turi vienas iš tėvų ar globėjų, taip pat jis turi pateikti savo asmens tapatybę ir globą patvirtinantį dokumentą.

 

5.3. Laimėtojui prizas išsiunčiamas naudojantis DPD kurjerių paslaugomis ir adresu, kurį nurodo laimėtojas. Prizo laimėtojas neturi teisės kreiptis į žaidimo rengėjus ar kitas instancijas su pretenzijomis dėl prizo gavimo, jei adresas nurodytas klaidingai.

 

5.4. Prizai siunčiami bus tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

 

5.5. Žaidimo rengėjai neatsako už galimus prizo laimėtojo nuostolius, patirtus naudojant prizą.

 

5.6. Prizas nekeičiamas į kitą prizą ar grynuosius pinigus.

 

5.7. Žaidimo rengėjai neatsako už žaidimo dalyvių pašalinimą iš lošimo ir prizo neišdavimą, jei žaidimo dalyvis neįvykdo šių taisyklių, jo pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli.

 

 

6. Laimėtojų nustatymas ir skelbimas:

 

6.1. Žaidimų dalyvių nuotraukos ar vaizdo įrašai surinkę daugiausiai balsų – bus skelbiami laimėtojais.

 

6.2. Lošimo nugalėtojų vardai bus paskelbti per 1 (vieną) darbo dieną po lošimo interneto svetainėje www.hotwheels.lt

 

 

7. Organizatoriaus atsakomybė:

 

7.1. Organizatorius neatsako už prizo išdavimą, jei dalyvis registracijos metu neteisingai užpildė duomenis.

 

7.2. Organizatorius neatsako už internetinio ryšio trikdžius. Atsiradus techniniams nesklandumams, keliantiems kliūtis organizuojamo žaidimo vykdymui, užsakovas deda visas galimas pastangas kuo greičiau jas pašalinti.

 

7.3. Organizatorius pasilieka teisę keisti žaidimo taisykles ir sąlygas bei įsipareigoja iš anksto apie tai informuoti internetinėje svetainėje www.hotwheels.lt.

 

 

8. Skundų pateikimo ir nagrinėjimo tvarka:

 

8.1. Visos žaidimo taisyklės, nustatytos šio dokumento, yra galutinės ir vienodos visiems žaidimo dalyviams.

8.2. Žaidimo dalyviai turi teisę reikšti pretenzijas dėl žaidimo vykdymo iki 2020 11 19, pateikdami raštišką pareiškimą UAB „Rimonne Baltic“, Draugystės g.19, Kaunas. Į visas pretenzijas bus atsakyta per 30 kalendorinių dienų. Telefonas pasiteirauti +370 37 207026 (darbo dienomis 10.00–17.00) arba +370 682 04746.

8.3. Visi skundai bus sprendžiami remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

8. Skundų pateikimo ir nagrinėjimo tvarka:

 

 

9. Papildoma informacija:

 

9.1. Papildoma informacija teikiama telefonais +370 37 207026 arba +370 682 04746 ar el. paštu hotwheels@rimonne.eu

9.2. Organizatorius yra dalyvių asmens duomenų tvarkytojas tiek, kiek tai susiję su žaidimo organizavimu ir valdymu pagal šiuos nuostatus. Su informacija apie dalyvių asmens duomenų tvarkymą galima susipažinti organizatoriaus privatumo politikos apraše: http://www.hotwheels.lt/#bdar_modal